Het landschap is een verzameling van landschapselementen. Deze kleine elementen bepalen de vorm van het landschap en geven het een eigen identiteit. Elk landschap bezit een unieke combinatie aan landschapselementen waardoor het een eigen karakter krijgt. Deze elementen ontstaan meestal als gevolg van het menselijke ingrijpen op het landschap en zijn om deze reden een getuige van de menselijke activiteit en het landgebruik in het verleden. Op deze pagina kan je een overzicht vinden van landschapselementen die we kunnen aantreffen in de Westhoek.