In het landschap kunnen verschillende landschapseenheden afgebakend worden. Deze onderverdeling wordt gemaakt op basis van eigenschappen en kenmerken die de landschappen gemeen hebben. Op deze manier kan het landschap onderverdeeld worden in drie schaalniveaus: landschappelijke streken, landschappelijke systemen en landschappelijke entiteiten.  Hieronder kan je jou verdiepen in de grensoverschrijdende landschapseenheden van de Westhoek.