Cassel - Kerk in buitenwijk van Cassel

In het westerse christendom staat de kerk van oudsher in het hart van dorpen. Met de ontwikkeling van gehuchten in de negentiende en vroege twintigste eeuw werden kerken buiten de dorpen gebouwd om de gelovigen te lange reizen te ontlopen. Dit is het geval in de Faubourg de Cassel maar ook in Lynck, de Grand Millebrugge of de Nieppe. De daling van het kerkbezoek in de afgelopen 50 jaar roept de vraag op om hun primaire functie te behouden omdat ze onderbenut worden. In 2003 werd de kerk van de Faubourg de Cassel verkocht aan een particulier om een apotheek te creëren. Deze dienstverlening aan de bevolking was verenigbaar met de oude functie van het gebouw. Het gebouwde erfgoed is dus bewaard gebleven. Het groene kruis van apotheken heeft de plaats ingenomen van het christelijke kruis, de klokkentoren en de windwijzer zijn bewaard gebleven. Let ook op de begraving van de antennenetten uit 2009 en de verwijdering van een oude zolderwoning tussen 2009 en 2021.
Landscape unit
Frankrijk > Cassel- Recoletteberg
Landscape element
gebouwen en structuren > religieuze gebouwen en complexen > kerken
Historical Period
hedendaagse tijd
Adres
93 Fbg de Cassel, 59380 Quaëdypre, Frankrijk
Addresslocality
Quaëdypre
Municipality
Frans > Cassel
Type
Image
Keywords
Eglise
La baisse de la fréquentation des églises