Kortemark_vallei van de Krekebeek 2014 De Cleene

In het beeld van 2014 is het landschap weinig veranderd. De bomen, die in 2003 rechts van de straat geplant waren, zijn ondertussen gekapt en vervangen door knotwilgen aan de andere kant van de straat. Dit is een actie van het Regionaal Landschap IJzer en Polder nu Regionaal Landschap Westhoek. Typerend voor het laatste decennium is dat nieuw aangeplante vegetatie veelal inheemse soorten zijn, zoals de knotwilg. Het Regionaal Landschap stimuleert boeren en bewoners ook om inheemse soorten op hun domein aan te planten.
Landscape unit
België > Handzamevallei
Landscape element
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar groepering > bomenrijen
bodemgebruik > akkerlanden
bodemgebruik > graslanden > graslanden naar beheersvorm > weilanden
gebouwen en structuren > infrastructuur > infrastructuur voor landverkeer > wegen > wegen naar verharding > verharde wegen
gebouwen en structuren > bijgebouwen > dierenverblijven > stallen
Historical Period
21ste eeuw
Adres
Handzamestraat & Aarsdamstraat, 8610 Kortemark, België
Addresslocality
Kortemark
Municipality
Vlaams > Kortemark > Kortemark
Type
Image
Keywords
beek
beekvallei
bomenrijen
landbouwlandschap
vallei