Kortemark_vallei van de Krekebeek 1911 Massard

Grote diversiteit en kleinschaligheid. Binnen een beperkte oppervlakte situeren zich een aardeweg, een aardappelveld, een rootput voor vlas, meerdere hoeven, akkers en weiden. De kegels net achter het aardappelveld worden vlaskapelletjes genoemd; op deze wijze werd het vlas gedroogd waarna het in de rootput op de voorgrond werd geroot. Populieren omzomen de rootputten. Typisch voor landbouw in dit zandig gebied waren de kleine akkers en de grote diversificatie in agrarische activiteiten (onder andere ook huisnijverheid) en in bodemgebruik (roten, roggeteelt, grasland voor het vee). Door middel van gemengde landbouw probeerden landbouwers het hoofd boven water te houden. De gracht op de foto is een aftakking van de Krekelbeek. In 1911 was deze sloot nog maar net uitgediept, de baggerspecie is immers nog zichtbaar. Irrigatie was en is nog steeds van groot belang binnen dit zandig gebied. Met drainage probeerde men de landbouw op deze armere bodem voldoende rendabel te maken.
Landscape unit
België > Handzamevallei
Landscape element
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar groepering > bomenrijen
geomorfologische elementen en processen > geomorfologische elementen > dalen > valleien
geomorfologische elementen en processen > geomorfologische elementen > natuurlijke waterlopen > beken
gebouwen en structuren > woningen > woonplaatsen > erven
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar beheersvorm > houtkanten
Historical Period
nieuwe tijd
Adres
Handzamestraat & Aarsdamstraat, 8610 Kortemark, België
Addresslocality
Kortemark
Municipality
Vlaams > Kortemark > Kortemark
Type
Image
Keywords
beek
beekvallei
bomenrijen
landbouwlandschap
rogge
rootput
vallei
vlaskapelletjes