Kortemark_vallei van de Krekebeek 1980 Charlier

De agrarische sector veranderde grondig onder invloed van de gewijzigde markteconomische situatie. De heroriëntatie van de landbouw naar de veeteelt had een enorme weerslag op het landschap. Nieuwe, grote weilanden hebben het oude landschap van Massart opengetrokken. De agrarische laag, die vele verschillende praktijken in zich droeg, werd vervangen door een uniformer beeld. Het reliëf is duidelijker afleesbaar en de verkleuringen van de vegetatie herinneren aan de oude perceelsgrenzen en de omtrekken van de intussen afgebroken hoeven.
Landscape unit
België > Handzamevallei
Landscape element
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar groepering > bomenrijen
bodemgebruik > akkerlanden
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar groepering > individuele bomen > solitaire bomen
gebouwen en structuren > infrastructuur > infrastructuur voor landverkeer > wegen > wegen naar verharding > verharde wegen
Historical Period
jaren '80 - '90
Adres
Handzamestraat & Aarsdamstraat, 8610 Kortemark, België
Addresslocality
Kortemark
Municipality
Vlaams > Kortemark > Kortemark
Type
Image
Keywords
beek
beekvallei
bomenrijen
landbouwlandschap
vallei