Kortemark_vallei van de Krekebeek

de Cleene 2014.jpg
In het beeld van 2014 is het landschap weinig veranderd. De bomen, die in 2003 rechts van de straat geplant waren, zijn ondertussen gekapt en vervangen door knotwilgen aan de andere kant van de straat. Dit is een actie van het Regionaal Landschap IJzer en Polder nu Regionaal Landschap Westhoek. Typerend voor het laatste decennium is dat nieuw aangeplante vegetatie veelal inheemse soorten zijn, zoals de knotwilg. Het Regionaal Landschap stimuleert boeren en bewoners ook om inheemse soorten op hun domein aan te planten. juni, 2022
krekelbeek Kortemark Massart.jpg
Grote diversiteit en kleinschaligheid. Binnen een beperkte oppervlakte situeren zich een aardeweg, een aardappelveld, een rootput voor vlas, meerdere hoeven, akkers en weiden. De kegels net achter het aardappelveld worden vlaskapelletjes genoemd; op deze wijze werd het vlas gedroogd waarna het in de rootput op de voorgrond werd geroot. Populieren omzomen de rootputten. Typisch voor landbouw in dit zandig gebied waren de kleine akkers en de grote diversificatie in agrarische activiteiten (onder andere ook huisnijverheid) en in bodemgebruik (roten, roggeteelt, grasland voor het vee). Door middel van gemengde landbouw probeerden landbouwers het hoofd boven water te houden. De gracht op de foto is een aftakking van de Krekelbeek. In 1911 was deze sloot nog maar net uitgediept, de baggerspecie is immers nog zichtbaar. Irrigatie was en is nog steeds van groot belang binnen dit zandig gebied. Met drainage probeerde men de landbouw op deze armere bodem voldoende rendabel te maken. juni, 2022
Charlier 1980.jpg
De agrarische sector veranderde grondig onder invloed van de gewijzigde markteconomische situatie. De heroriëntatie van de landbouw naar de veeteelt had een enorme weerslag op het landschap. Nieuwe, grote weilanden hebben het oude landschap van Massart opengetrokken. De agrarische laag, die vele verschillende praktijken in zich droeg, werd vervangen door een uniformer beeld. Het reliëf is duidelijker afleesbaar en de verkleuringen van de vegetatie herinneren aan de oude perceelsgrenzen en de omtrekken van de intussen afgebroken hoeven. juni, 2022

Doorheen de jaren...

Vallei van de Krekebeek vanuit de Handzamestraat richting de Aarsdamstraat
Landscape unit
België > Handzamevallei
Landscape element
bodemgebruik > graslanden > graslanden naar beheersvorm > weilanden
bodemgebruik > akkerlanden
houtige beplantingen > houtige beplantingen naar groepering > bomenrijen
Historical Period
hedendaagse tijd
Adres
Handzamestraat & Aarsdamstraat, 8610 Kortemark, België
Addresslocality
Kortemark
Municipality
Vlaams > Kortemark > Kortemark
Type
MetadataOnly
Keywords
beek
beekvallei
bomenrijen
landbouwlandschap
vallei